забезпечення

забезпечення
-я, с.
1) Дія за знач. забезпечити 1), 2).
••

Забезпе́чення гро́шей — матеріальні умови, які сприяють стабільності грошового обігу.

Забезпе́чення креди́ту — захист кредитора від кредитного ризику.

2) Матеріальні засоби до існування.
••

Соціа́льне забезпе́чення — система державних заходів, спрямованих на надання матеріальної допомоги громадянам, що пішли на пенсію, захворіли, втратили працездатність і т. ін.

3) спец. Сукупність математичних, програмних, мікропрограмних, апаратурних засобів, спрямованих на автоматичну обробку даних за допомогою цифрових обчислювальних машин і пристроїв.
••

Вну́трішнє інформаці́йне забезпе́чення — методи і засоби перетворення зовнішнього подання даних у машинне, перетворення даних з машинного подання у зовнішнє.

Ергономі́чне забезпе́чення — узгодження психологічних, психофізіологічних характеристик і можливостей користувачів з параметрами робочого середовища на робочих місцях користувачів системи.

Зага́льне програ́мне забезпе́чення — частина програмного забезпечення (операційна система, драйвери та ін.), призначені для організації обчислювального процесу.

Інформаці́йне забезпе́чення — забезпечення необхідною інформацією, організація банків даних.

Лінгвісти́чне забезпе́чення — тезауруси та мовні засоби опису даних і маніпулювання ними.

Математи́чне забезпе́чення — сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів, що використовуються в системі.

Методи́чне забезпе́чення інформаці́йної систе́ми — сукупність документів, що описують технологію функціонування системи, методи вибору та застосування користувачами технологічних прийомів.

Метрологі́чне забезпе́чення — встановлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розробка, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення потрібної точності вимірювань.

Організаці́йне забезпе́чення — сукупність документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обов'язки персоналу і користувачів в процесі експлуатації системи.

Правове́ забезпе́чення — сукупність правових норм, що регламентують правові взаємини та юридичний статус.

Програ́мне забезпе́чення — сукупність програм і програмних документів.

Резиде́нтне програ́мне забезпе́чення — програмне забезпечення, що постійно знаходиться в оперативній пам'яті.

Систе́мне програ́мне забезпе́чення — див. зага́льне програ́мне забезпе́чення.

Техні́чне забезпе́чення — сукупність технічних та комунікаційних засобів.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "забезпечення" в других словарях:

  • забезпечення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • Забезпечення якості — це складова менеджменту якості, спрямована на одержання впевненості в тому, що вимоги до якості буде виконано; означає наявність в організації системи, що забезпечує ефективний контроль операцій; усунення невідповідностей на всіх етапах… …   Управління якістю

  • моделювання пенсійного забезпечення — економіко математичний інструментарій, призначений для визначення показників і параметрів рівня, структури і диференціації пенсійного забезпечення у країні чи великій організаційно господарчій системі, як в натуральному вираженні (сподівана в… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

  • життєзабезпечення — я, с. Забезпечення нормальної життєдіяльності людини (у космічному польоті, під час виходу у відкритий космос і на поверхню небесних тіл) …   Український тлумачний словник

  • матеріально-технічне забезпечення — Syn: матеріяльно технічне забезпечення …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • матеріяльно-технічне забезпечення — Syn: матеріально технічне забезпечення …   Словарь синонимов металлургических терминов

  • соціальне забезпечення — фінансове утримання за рахунок бюджету громадян, які через об’єктивні причини не можуть мати самостійного джерела доходів або перебувати на утриманні інших громадян (інваліди від народження, діти сироти, самітні люди похилого віку) …   Словник бюджетної термінології

  • життєзабезпечення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • медіа-забезпечення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • виконання бюджету — забезпечення повного і своєчасного надходження всіх передбачених у затвердженому бюджеті доходів і спрямування цих коштів на фінансування видатків, включених до бюджету …   Словник бюджетної термінології


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»